భారత దేశ జాతి పిత గాంధీజీ , రాజ్యాంగ కర్త, బాబా అంబేద్కర్  "కిరస్తానీ" మతాన్ని నమ్మ నందుకు నరకానికి వెళ్తారట!,https://www.youtube.com/watch?v=yPHAFGxK5qY  అంటున్న పాస్టర్లు! ఇలాంటి దేశ ద్రోహులని ఏమి చెయ్యాలి అని మీరు భావిస్తున్నారు ? మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద తెలియజేయండి..

మీ నియొజక వర్గం ఎం.ఎల్.ఎ పని తనానికి న్యాయ నిర్ణేతలు మీరె అవ్వండి.క్రింద ఉన్న మీ ఎం.ఎల్.ఎ ఫొటొ పైన క్లిక్ చెయండి.మార్కులు ఇవ్వండి.మీ నియొజక వర్గంలొ అభివ్రుద్ది జరిగిందొ,లేదో కామెంట్ లొ వ్రాయండి..

Indian Politics

Indian Politics