మీ ఎం.పి ఆధ్వర్యంలొ నియొజక అభివ్రుద్ది జరిగిందని భావిస్తున్నారా?1-5 మద్యలొ ఎంత రేటింగ్ ఇవ్వగలరు?
Give your rating here :
Voter Rating:0/5 - 0 Voter's Rated

Do you want to elect your leader once again? వచ్చే ఎన్నికల్లొ మీ నేతను మళ్ళీ ఎన్నుకొవాలని అనుకుంటున్నారా?
Total Votes: 0   Yes: 0   No: 0


Constituency:
Party:
Contact No:
Qualification:
Email Id:
Address:

Personal Details

Political Career

మళ్ళీ మీ ఎం.పి ని ఈ దఫా 2024 లొ ఎన్నుకొవాలని భావిస్తున్నరా? లెదా? ఐతె ఎందుకు..క్రింద ఉన్న కామెంట్ లొ వ్రాయండి.
మీ నియొజక వర్గం ఎం.పి పని తనానికి న్యాయ నిర్ణేతలు మీరె అవ్వండి.క్రింద ఉన్న మీ ఎం.పి ఫొటొ పైన క్లిక్ చెయండి.మార్కులు ఇవ్వండి.మీ నియొజక వర్గంలొ అభివ్రుద్ది జరిగిందొ,లేదో కామెంట్ లొ వ్రాయండి..